q OPŠTI USLOVI – Harmonija – Luxury Mountain Hotel & Spa Kopaonik

Uslovi za kupovinu apartmana

Opšti uslovi

Prilikom kupovine apartmana neophodno je da kupac bude apsolutno upoznat i saglasan sa uslovima kupovine. S obzirom da je hotel organizovan u kondominijum sistemu, kupac mora biti upoznat i sa budućim načinom poslovanja.

U kondominijum sistemu kupac moze neometano koristiti apartman 28. dana u toku godine a van visoke sezone, tj, kupac ne može boraviti neomatano u sledećim terminima: 20.12-10.03, 20.04-10.05, 10.07-20.08., tj ukoliko vlasnik koristi sopstveni apartman u navedenim terminima onda će u tom slučaju ostvariti dobit manju za onoliko dana koliko je koristio sopstveni apartman.

Preraspodela dobiti se vrši što se ukupni mesečni priliv od apartmana deli po m2, nakon čega ce se dobiti cena zarade po m2. Nakon ovog obračuna primeniće se koeficijent u odnosu na poziciju apartmana (zapadno orijentisani apartmani su skuplji prilikom kupovine od istočno orijentisanih, ali i nosi veći koeficijent za preraspodelu dobiti). Nakon množenja cene dobiti po m2 sa koeficijentom, dobiće se jedinstvena cena po m2, i kupcu će u odnosu na veličinu apartmana biti isplaćena dobit.

Vlasnik moze boraviti i duže od 28. dana u toku godine u dva slućaja:

1. U skladu sa Upitom koji je dužan pismenim putem proslediti recepciji, te ako u traženom terminu predmetni apartman nije zauzet, vlasniku će se odobriti boravak.

2. U drugom slučaju, postoji mogućnost da vlasnik uopšte ne izdaje svoju nekretninu (vlasnik će se po završetku izgradnje i preuzimanju apartmana odlučiti da li želi da izdaje svoju nekretninu ili ne), te samim tim moze boravati u svom apartmanu kada god to poželi.

Vlasnik ima stvarno pravno vlasništvo nad nepokretnosti.

 1. Svi javni prostori biće opremljeni podnim grejanjem (izuzev hodnika)
 2. Sve smeštajne jedinice i hodnici biće opremljeni Fen-Kojler plafonskim sistemima grejanja

Apartmani se prodaju kompletno opremljeni, do najsitnijih detalja i dekoracije, i projektovani su da zadovolje sve standarde hotela visoke kategorije. Svi apartmani su unificirani, i njihove velicine i opremljenost odredjene su prema listi Ministarstva Turizma Republike Srbije u zavisnosti od broja osoba.

Rok za otpočinjanje radova: 01.05.2022. godine

Rok za završetak radova: 01.11.2023. godine

Rok za upotrebnu dozvolu: 01.12.2024. godine*

*Opstina Raška dozvoljava korišženje objekata koji su u procesu dobijanja upotrebne dozvole uz plaćanje poreza na imovinu

Placanje u ratama do kraja zavrsetka izgradnje:

 • I rata 30% – prilikom zakljucenja predugovora
 • II rata 20% – po zavrsenim konstruktivnim radovima
 • III rata 20% – po zavrsenim radovima na vodovodnoj, kanalizacionoj i niskonaponskoj mrezi i nakon zastakljivanja
 • IV rata 15% – po zavrsenim radovima malterisanja
 • V rata 10% – po zavrsenim unutrasnjim radovima a pre namestaja
 • VI rata 5% – prilikom preuzimanja apartmana


Placanje u 2. (dve) rate – Popust -2%:

 • I rata 50% – prilikom zakljucenja predugovora
 • II rata 50% – po zavrsenim konstruktivnim radovima


Avansno placanje – Popust -5%:

 • I rata 100% – prilikom zakljucenja ugovora

Popusti:

 • Popust za kupovinu 2-3 apartmana -2%
 • Popust za kupovinu 4-6 apartmana -4%
 • Popust za kupovinu 7+ apartmana -5%
 • Popust za placanje u 2 (dve) rate -2%
 • Popust za avansno placanje -5%

Popusti za kolicinu apartmana se mogu sabirati sa popustima za placanje.

Doplata za garazno mesto u zatvorenoj garazi – 11.000,00 Eur + PDV

Datum dolaska:
Broj noći: